projekty
 
realizace
 
soutěže
 
 
 
 

Ateliér MIMOTO vznikl v roce 2005 jako volné sdružení projektantů. Počátkem roku 2006 se atelier transformoval na společnost s ručením omezeným. Jednatelé a partneři společnosti jsou Ing. Pavel Bezpalec a Ing.arch. Dušan Knoflíček.

Stěžejním zaměřením ateliéru je zpracování architektonických a stavebních projektů, od jejich přípravy počínající ideovými skicami, přes projekty pro územní řízení a stavební řízení až po vypracování prováděcí dokumentace. Projekt pokládáme za dokončený až při předání stavby, interiéru nebo jiného výrobku k užívání a spokojenosti klienta. Nabízíme Vám tvůrčí prostředí mladého autorského kolektivu, profesionální zázemí založené na spolupráci s týmem specialistů a konzultantů v oboru stavebního inženýrství. Samozřejmostí je profesionální zpracování počítačových 3D modelů a animací architektonických návrhů.

Preferujeme zdravé bydlení vstřícné k životnímu prostředí. Není zde myšleno pouze použití ekologicky vstřícných stavebních materiálů, ale hlavně vhodné dispoziční a prostorové řešení objektu, jednoduchá montáž, technická optimalizace konstrukcí či možnost adaptability během provozu.

 
profil ateliérukontakt